De Groenste Zaak
Een nieuwe naam binnen een gevestigde naam. Wij zorgen voor de openbare ruimte. In eerste instantie de groene ruimte, maar met een juiste link naar de grijze- en zwarte buitenruimte. De Groenste Zaak is onderdeel van Dostal Wegenbouw. Samen geven wij invulling aan uw grijze, groene en zwarte omgeving. Met altijd de uitdaging om van een traditionele uitstraling naar een beheersbare misschien wel moderne en geïntegreerde uitstraling. Wij zijn regionaal aanwezig en betrokken. De Groenste Zaak zorgt voor het ontwerp en de vormgeving  van de buitenruimte, voor zowel stedelijk als landelijk gebied. De Groenste Zaak  verzorgt ook de planuitwerking, beplantingsplannen, uitvoeringsvoorbereiding, zowel groen- als civieltechnisch en beheer- en onderhoudsplannen. Met persoonlijke aan­dacht en gerichte samenwerking voor een optimale kwaliteit van het ontwerp, de uitvoering en het beheer. 

 

Werkgebieden. Inrichting, herinrichting en revitalisering stedelijk groen en parken; Planning, inrichting en renovatie openbare ruimte en woonomgeving; Terreininrichting en omgevingsplannen; Speelterreinen en recreatievoorzieningen; Particuliere tuinen;Beheer & uitvoering: gemeentelijk groen, terreinen bij instellingen, natuurgebieden;Cultuurtechniek: baggerplannen, oeververdediging, herinrichting beken, landschapsbeheer. 

 

Meer weten? Henk Adema is projectadviseur groene ruimte van de Groenste Zaak. Jarenlang ervaring met een duurzame kijk op groen. h.adema@groenstezaak.nl of 06-13701051 

 

MEER INFORMATIE