Alle certificaten op een rijtje.....

Het in kaart brengen, verbeteren en borgen van werkprocessen binnen onze bedrijven wordt getoetst door gecertificeerde organisaties.

VCA **
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

ISO 9001
ISO staat voor 'International Organization for Standardization'. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 156 landen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

SIKB 7001 + 7004
SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Het doel van het protocol is het beschrijven van de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens de conventionele methoden. Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. Wij zijn gecertificeerd in het kader van de SIKB 7000 'Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem', protocol 7001 'Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methode' en voor protocol 7004 'Tijdelijk uitplaatsen van grond'.

BRL SVMS007
De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundige verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

PSO Prestatieladder Sociaal Ondernemen (trede 3)

SEB Bestratingsbedrijf voor TWW Wegenbouw
SEB Bestratingsbedrijf voor Moes Infra
Sinds 1993 is voor de bestratingsbranche een erkenningsregeling tot stand gekomen: Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg: SEB. Bedrijven die door deze stichting als erkend bestratingsbedrijf zijn gecertificeerd, voldoen continue aan een hoge standaard. Deze standaard is een reflectie van de landelijke normen voor bestratingswerken, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en het stipte naleven van arbeidsomstandigheden (VCA).

ISO 14001 ReintenInfra
Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden.


© Copyright 2016 - 2020 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord