Alle certificaten op een rijtje.....

Het in kaart brengen, verbeteren en borgen van werkprocessen binnen onze bedrijven wordt getoetst door gecertificeerde organisaties.

VCA**
De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

ISO 9001
ISO staat voor 'International Organization for Standardization'. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 156 landen. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

BRL SIKB 7000 - Protocol 7001 & 7005 voor TWW
SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Het doel van het protocol is het beschrijven van de specifieke eisen voor het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van landbodemsaneringen volgens de conventionele methoden. Het protocol is van toepassing bij de uitvoering van bodemsaneringen in het kader van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. Wij zijn gecertificeerd in het kader van de SIKB 7000 'Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem’, protocol 7001 ‘Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methode’ en protocol 7005 ‘Graven in en saneren van de bodem’.

PSO Prestatieladder Sociaal Ondernemen (trede 3)

SEB Bestratingsbedrijf voor TWW 2024 - 2025
SEB Bestratingsbedrijf voor Moes Infra 2024 -2025
Sinds 1993 is voor de bestratingsbranche een erkenningsregeling tot stand gekomen: Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg: SEB. Bedrijven die door deze stichting als erkend bestratingsbedrijf zijn gecertificeerd, voldoen continue aan een hoge standaard. Deze standaard is een reflectie van de landelijke normen voor bestratingswerken, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en het stipte naleven van arbeidsomstandigheden (VCA).

ISO 14001 ReintenInfra
Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden.

ErBo bosaannemer voor Negam
De Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) is een initiatief van boseigenaren en bosaannemers om gezamenlijk de kwaliteit van boswerk te garanderen. De ErBo draagt bij aan de professionalisering van het bosbeheer. Dit doordat de ErBo waarborgt dat de bedrijfsvoering bij de deelnemers beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgevers op het gebied van: kwaliteitseisen gesteld aan boswerk, creëren veilige arbeidsomstandigheden, continue leren van medewerkers door scholing en onderwijs, het hanteren van de gedragscode in het kader van de Flora- en faunawet en het adequaat zorgen voor het milieu.

CO2 Prestatieladder
Alle bedrijven binnen ReintenInfra voldoen aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen. We werken continu aan het realiseren van reductiedoelstellingen voor onze eigen uitstoot en die van onze toeleveranciers. Hiervoor hebben we de belangrijkste bronnen van uitstoot in kaart gebracht en werken in de gehele keten aan beperking van deze uitstoot. Ook hebben we initiatieven genomen zodat we met direct en indirect betrokkenen van ons bedrijf hierover in gesprek zijn. Alles met als doel: het beperken van de uitstoot die Reinteninfra, samen met haar toeleveranciers produceert. Reinteninfra en specifiek TWW, Negam, Moes, Dostal, ACT en DEGA behoren hiermee tot de top van het Nederlands duurzaam bedrijfsleven.

Veilig werken doe je niet alleen, daar heb je ook je collega’s voor nodig. Kiwa heeft vastgesteld dat WW, Negam en Dostal voldoen aan de eisen van het Certificatieschema Safety Culture Ladder (SCL), Trede 3. Dit geldt voor ons werkgebied: het aannemen, ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en onderhouden van infrastructurele projecten en cultuurtechnische werken, inclusief oppervlaktebehandeling van verhardingsoppervlakken. Samen hebben we veiligheid tot een prioriteit gemaakt en hebben we een positieve cultuur gecreëerd waarin iedereen zich betrokken voelt.

© Copyright 2016 - 2024 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord