Herstelmaatregelen N2000 Lemelerberg

  • 11-03-2021
In uitvoering
Lemelerberg
03-04-2023

Wat gebeurt er?

Negam werkt in opdracht van Landschap Overijssel gewerkt aan de Natura 2000 herstelmaatregelen op de Lemelerberg. De maatregelen zijn onderdeel van de landelijke aanpak om de natuur te herstellen (Natura2000) en weerbaar te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. De werkzaamheden op de Lemelerberg zijn gericht op het behoud van de biodiversiteit. Dit betekent dat er een leefgebied blijft voor alle huidige dieren en planten. Fase 1 is inmiddels afgerond we zijn nu aan het werk met fase 2. De werkzaamheden bestaan uit:

  • omvormen van bos naar heide
  • Stobbenfrezen en uitharken takhout
  • bosgrond plaggen/ schrapen
  • verjonging en uitbreiding van heide
  • toepassing van heidemaaisel (zaden) en bekalkingsmaatregelen

Waarom doen wij dit?
De heide op de Lemelerberg verdwijnt. De afgelopen periode zijn steeds meer bossen ontstaan in het natuurgebied. Veel diersoorten zoals de graafbij en de zandhagedis lijden hieronder. Door het kappen van de bossen en het terugbrengen van vitale heidevelden krijgen de dieren hun leefomgeving terug en krijgt de Lemelerberg een gevarieerd natuurgebied met zandverstuivingen, gevarieerde heidevegetaties en vitale jeneverbesstruwelen.

Onze aanpak
Er zijn eerst delen bos gekapt om vitale heide uit te breiden. Vervolgens zijn de stobben (boomstronken) gefreesd en zijn we gestart met het plaggen (bovenste stikstofrijke laag verwijderen) en verwijderen van strooisel, zodat de heide zich kan kiemen op de kale bodem. Om de heide te helpen in het proces bekalken we de bodem en verspreiden we heidemaaisel op de bodem.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft onze ecoloog een bezoek gebracht en het natuurgebied geïnspecteerd op de flora en fauna. In het werkveld heeft hij plekken gemarkeerd die niet worden aangetast. Denk hierbij aan mierennesten, oude boomstronken, jeneverbessen, plekken van heide en bosbes of een horstboom (een boom met een nest van een buizerd).

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De veranderingen binnen ons klimaat vragen om duurzame maatregelen, bijvoorbeeld ter voorkoming van wateroverlast en stikstofmaatregelen. Ook hergebruik staat hoog op de duurzaamheidsladder. Als uitgangspunt volgen wij de duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goalss (SDG's). Voor dit project dragen we bij aan SDG 15 - Leven op het land.

Vragen? Marcel geeft antwoord.

Marcel Hermelink

Uitvoerder
© Copyright 2016 - 2024 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord