ONZE VISIE OP DE TOEKOMST, OP 2050

ReintenInfra heeft begin 2017 als eerste in de branche (wegenbouw en sloop) de De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen omarmd met uiteindelijk een concrete invulling voor het bedrijf door het aanstellen van de Rentmeester2050 en het installeren van de Werkgroep2050 begin 2018. Sinds 1 mei 2018 is Maurice Beijk bij ons aangesteld als Rentmeester2050. Maurice is door de wol geverfd. Hij ademt duurzaamheid, hij noemt het zelf overigens liever volhoudbaarheid. Het besef is er zeker ook bij hem dat ook voor veel mensen binnen en buiten onze branche duurzaam denken een 'wollig' begrip is. Maurice helpt hen graag een handje om het beleid handen en voeten te geven. Elke actie die bijdraagt aan een schone wereld in 2050 is er één. Binnen ons bedrijf is de Werkgroep2050 actief. De werkgroep initieert de acties in overleg met de directie en beheren de actielijst. Elke actie wordt onder een gerelateerde SDG 'geplakt'. Met praktische acties motiveren en stimuleren wij vervolgens de gehele organisatie om hun steentje bij te dragen. Wij zijn ervan overtuigd iets toe te voegen om het verschil te maken in 2050 en misschien al wel in 2030.

DE SDG’S

Tussen alle initiatieven die er zijn om duurzaamheid handen en voeten te geven, zijn De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn naar onze mening begrijpelijk en tastbaar te vertalen naar branche en medewerkers. Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen benoemd door de United Nations. De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid, het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam. Ook duurzaamheid is het maken van de juiste keuzes. ReintenInfra heeft uit de SDG’s keuzes gemaakt en gaat zich hier specifiek op richten: waardig werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en leven op het land (SDG 15). Onze duurzame bedrijfsdoelstellingen zijn gebaseerd op deze speerpunten, vanzelfsprekend onderstrepen wij ook de andere doelen. SDG 17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken) zien als de voorwaarde voor alle doelen.

CO2 en MVO binnen ReintenInfra BV

Middels onderstaande informeren wij u inzake de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen de ReintenInfra BV bedrijven TWW, Dostal en Negam, ACT en DEGA.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn nauw verweven met onderdelen als instructie, overleg en toezicht, welke dan ook primair in onze bedrijfsvoering zijn opgenomen. Door dit in woord en daad uit te dragen en feedback van de opgedane ervaring, streven wij naar een voortdurende verbetering van het KAM beleid. Om dit te kunnen koppelen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van onze CO₂-footprint hebben wij onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht.

ReintenInfra communiceert jaarlijks haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern. Het niveau waarop ReintenInfra opereert inzake CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-prestatieladder stelt aan niveau 5. Certificaat downloaden

A: INZICHT
ReintenInfra heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie). Download hieronder de meest recente footprint en de voortgangsrapportage:

* CO2 footprint januari 2016 - juni 2020
* CO2 footprint juli 2016 december 2019
* CO2 footprint 2016 - 2019

B: REDUCTIE
ReintenInfra heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. In het Energiemanagementplan (EMP) vindt u de voortgang van de doelstellingen en maatregelen met betrekking tot CO₂-uitstoot. Het EMP geeft daarmee invulling aan de eisen 3.A.1, 3.B.1 & 3.B.2, 4.B.2 en 5.B van de CO₂-prestatieladder 3.0.

Energiemanagementprogramma 2017 en 1e helft 2018

Energiemanagementprogramma 2018 en 1e helft 2019

Energiemanagementprogramma 2019


C: COMMUNICATIE
ReintenInfra communiceert ieder half jaar publiekelijk over zijn energie reductiebeleid. Download hieronder de recente documenten:

* Nieuwsbrief januari 2018
* Nieuwsbrief april 2019
* Nieuwsbrief november 2019
* Nieuwsbrief februari 2020
*
Nieuwsbrief september 2020


D: PARTICIPATIE
ReintenInfra neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten.

De bedrijven van ReintenInfra nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of Daarbuiten. Zo neemt de Asfaltcentrale Twente deel aan de MJA 3. Sinds 2009 zijn wij actief lid van dit vanuit de overheid geïnitieerde programma waarbij energieverbruik en duurzaam gebruik van grondstoffen op een meetbare manier tot uitvoering worden gebracht.

Om meer inzicht te verkrijgen in de CO2 uitstoot van ReintenInfra in de keten, zijn twee ketenanalyses opgesteld die de CO2 uitstoot van asfalt en van beton in een project beschrijven. Het document wat deze twee ketenanalyses beschrijft is terug te vinden op de website van SKAO. Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wilt u reageren op onze CO₂-footprint en onze reductiedoelstellingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

"Duurzaamheid is niet die wand met certificaten, het is verder kijken dan je neus lang is"

Sonja Hommels, KAM Coördinator

Wij draaien op pure energie

Met ingang van 1 juni 2016 zijn wij Wij zijn trotse afnemer van Pure Energie en wordt onze elektriciteit opgewekt middels 100% Nederlandse windenergie. Door over te stappen op Nederlandse energie realiseren we een enorme reductie op onze CO2 uitstoot. Nog mooier is dat wij dit kunnen bewerkstelligen met een partner, die net als wij, stevig verankerd is in de regio's waar wij werkzaam zijn!

© Copyright 2016 - 2021 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord