Herstelmaatregelen N2000 Vecht- en Beneden- Reggegebied

  • 25-08-2021
In uitvoering
Vecht- en Beneden- Reggegebied
2020 - 2021
04-10-2021

Wat gebeurt er?

In opdracht van Staatbosbeheer is Negam in het kader van Natura 2000 gestart met fase 2 van de herstelmaatregelen in het Vecht- en Beneden-Reggegebied.

Door stikstof groeien ongewenste soorten (grassen) sneller waardoor doelsoorten zoals heide verdwijnen. Daar is Staatsbosbeheer en Negam zich maar al te goed van bewust. De natuur moet weer herstellen en weerbaarder worden tegen de effecten van stikstofuitstoot.

Met de nodige maatregelen aan het Vecht- en Beneden Reggegebied moeten kenmerkende en zeldzame planten en dieren weer de ruimte in de natuur krijgen. De zandhagedis en de boomleeuwerik zijn voorbeelden van heidegebonden fauna soorten die dan weer de kans krijgen om terug te keren in dit gebied. De Amerikaanse vogelkers, berk en de grove den worden gekapt en maken plaats voor heide en de jeneverbes. De maatregelen zijn onderdeel van de landelijke aanpak om de natuur te herstellen (Natura 2000) en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Negam draagt daar graag zijn steentje aan bij!

Onze aanpak
Er zijn eerst delen bos gekapt om vitale heide uit te breiden. Vervolgens zijn de stobben (boomstronken) gefreesd en zijn we gestart met het plaggen (bovenste stikstofrijke laag verwijderen) en verwijderen van strooisel, zodat de heide zich kan kiemen op de kale bodem. Om de heide te helpen in het proces bekalken we de bodem en verspreiden we heidemaaisel op de bodem.

Gespecialiseerde aanpak
Werken in kwetsbare natuurgebieden vraagt een beheerste en gecontroleerde werkwijze. De wijze van transport van de vrijkomende materialen (zoals boomresten) en de planning van de werkzaamheden, in relatie tot de aanwezige natuurwaarden, is van groot belang. Zo zetten we speciaal materieel in met lage druk banden en alleen rupskranen. Met onze specialistische werkwijze beperken we het aantal rijbewegingen om onnodige beschadiging (insporing) te voorkomen. Ook zetten we onze gespecialiseerde eigen vakmensen in, die bekend zijn met werken in kwetsbare gebieden.

Wanneer gebeurt het?

Fase 2

In augustus 2021 zijn we gestart met fase 2. In deze fase herstellen we het deelgebied Junnekoeland West en Calsum boven de Vecht.

Fase 1
In 2020 hebben we de eerste fase afgerond. We hebben de grond van het Eerderveld en de Brakel geplagd (bovenste stikstofrijke laag verwijderd) en het strooisel verwijderd, zodat de heide ruimte krijgt om uit te breiden.


Duurzame ontwikkelingsdoelen

De veranderingen binnen ons klimaat vragen om duurzame maatregelen, bijvoorbeeld ter voorkoming van wateroverlast en stikstofmaatregelen. Ook hergebruik staat hoog op de duurzaamheidsladder. Als uitgangspunt volgen wij de duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG's). Voor dit project dragen we bij aan SDG 15 - Leven op het land.

Vragen? Marcel geeft antwoord.

Marcel Hermelink

Uitvoerder
© Copyright 2016 - 2024 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord