Herstelmaatregelen N2000 Vecht- en Beneden- Reggegebied

  • 21-09-2020
In uitvoering
Vecht- en Beneden- Reggegebied
2020 - 2021
21-09-2020

Wat gebeurt er en met wie?

In opdracht van Staatbosbeheer is Negam in het kader van Natura 2000 van start gegaan met de herstelmaatregelen in het Vecht- en Beneden-Reggegebied

Wat gaan we doen?
Stikstof maakt de natuur kapot. Daar is Staatsbosbeheer en Negam zich maar al te goed van bewust. De natuur moet weer herstellen en weerbaarder worden tegen de effecten van stikstofuitstoot.

Met de nodige maatregelen aan het Vecht- en Beneden Reggegebied moeten kenmerkende en zeldzame planten en dieren weer de ruimte in de natuur krijgen. De Zandhagedis en de Nachtzwaluw zijn voorbeelden van dieren die dan weer de kans krijgen om terug te keren in dit gebied. Daarvoor moeten veel werkzaamheden worden verricht, zoals het uitbreiden van de heide, het toevoegen van kalk aan de bodem, het verplaatsen van sloten en het samenvoegen van natuurgebieden

De maatregelen zijn onderdeel van de landelijke aanpak om de natuur te herstellen (Natura 2000) en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Negam draagt daar graag zijn steentje aan bij!

Gespecialiseerde aanpak
Werken in kwetsbare natuurgebieden vraagt een beheerste en gecontroleerde werkwijze. De wijze van transport van de vrijkomende materialen (zoals boomresten) en de planning van de werkzaamheden, in relatie tot de aanwezige natuurwaarden, is van groot belang. Zo zetten we speciaal materieel in met lage druk banden en alleen rupskranen. Met onze specialistische werkwijze beperken we het aantal rijbewegingen om onnodige beschadiging (insporing) te voorkomen. Ook zetten we onze gespecialiseerde eigen vakmensen in, die bekend zijn met werken in kwetsbare gebieden.

Wanneer gebeurt het?

Eind augustus 2020 zijn we gestart met het plaggen (bovenste stikstofrijke laag verwijderen) en verwijderen van strooisel, zodat de heide ruimte krijgt om uit te breiden. We streven ernaar dit voor eind oktober af te ronden. We starten in de meest natte delen van het gebied (oosterlijk deel Eerderveld en de Brakel) Op de hogere en drogere te plaggen delen van het westelijke deel van het Eerderveld verwijderen wij voor half oktober alle aanwezige vegetatie, takken en stobben. Op deze manier voorkomen wij dat adders deze locaties als winterrustplek gaan gebruiken en we op dat moment hun winterbiotoop verstoren.

Voorafgaand aan de werkzaamheden brengt onze ecoloog een bezoek aan het gebied en inspecteert de flora en fauna. Ecoloog Boet Engbersen: “alles draait om een efficiënte planning. Als wij ervoor zorgen dat we eind oktober de bomen en aanwezige stobben hebben verwijderd, zorgen we ervoor dat bijzondere amfibieën als de Heikikker, Poelkikker en Levendbarende Hagedis niet gestoord worden tijden hun kwetsbare overwinteringsperiode."

In september 2021 starten we met het laatste deel in het deelgebied Achteresweg, Junner Koeland (west) en Calsum.

Voorzorgsmaatregelen Corona

Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiden van het Coronavirus te voorkomen. Lees er hier meer over.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De veranderingen binnen ons klimaat vragen om duurzame maatregelen, bijvoorbeeld ter voorkoming van wateroverlast en stikstofmaatregelen. Ook hergebruik staat hoog op de duurzaamheidsladder. Als uitgangspunt volgen wij de duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG's). Voor dit project dragen we bij aan SDG 15 - Leven op het land.

Vragen? Boet geeft graag antwoord.

Boet Engbersen

Ecoloog
© Copyright 2016 - 2021 - ReintenInfra BV | Disclaimer
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing
Cookie instellingen

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Op de cookiepagina kun je altijd je instellingen weer wijzigen. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord